Algade 61
4760  Vordingborg
Telefon:
4512 4990

 

 

Startside

 

 

 

 

 


 

Siden er optimeret til
1024 x 768 eller højere

MODELFLYVNING DANMARK

   

Counter
vores besøgstæller

Vejret i Vordingborg
Vejret på Madsnedø

 


Vordingborg Model Flyve Klub blev flyttet til Mosegårdens arealer i 1988. Vi har en flyveplads som er stillet til rådighed af Vordingborg Kommune og beliggende på et område, der er udlagt til støjende aktiviteter.

Vores primære mål er at være samlingssted for modelflyvere i Vordingborg og omliggende kommuner, så vi kan udøve vores hobby på en hyggelig, forsvarlig og betryggende måde. 

Alle der flyver modelfly i Danmark skal være medlem af RC-Unionen. Det er et krav og er en sikkerhed for forsikringsdækning i tilfælde af uheld med person- eller tingskade.

Nye medlemmer forsøger vi at hjælpe så godt vi overhovedet kan.
Læs mere om hvordan
denne side.

Bestyrelsen består af 5 personer som er klubbens ansvarlige.

Vi har rimelig lave drift udgifter da der endnu hverken er strøm eller vand/toilet i klubhuset. Vores primære udgift er plæneklipperen og vedligeholdelsen og drift af denne, derudover en del på kontorartikler / porto. Hjemmeside og bankomkostninger er sponseret.

http://www.rc-unionen.dk/klubber/flyvepladshaandbogen.pdf


 


 

 

Kom med i klubben Info og indmeldelse