Algade 61
4760  Vordingborg
Telefon:
4512 4990

 

 

Startside
Op
Flyveplads
Her flyver vi  når vi må
Flyvedage
Pladsregler
Bestyrelsen
Klublove
Gæstepiloter
Links til andre sider
Flyvning & Klublog


Medlemsgalleriet
 

Siden er optimeret til
1024 x 768 eller højere

MODELFLYVNING DANMARK

   

Counter
vores besøgstæller

Vejret i Vordingborg
Vejret på Madsnedø

 

 

FORMANDSBERETNINGEN FOR 2009


I 2009 gik vi i gang med at bruge vores nye plæne til at flyve fra, den er rimelig jævn men mangler eftersåning af græs, mest i den østlige ende, en tromletur ville også hjælpe en del på de tuer der stikker op, vi har også kanterne ind mod klubhus og i østlig ende der skal fyldes noget jord i så ikke understel propeller og lignende bliver revet af flyende ved kørsel ud over banen.

2009 var også året hvor vi fik nyt klubhus, et rigtigt klubhus det startede med en annonce i den blå avis hvor der stod ”næsten gratis sommerhus” og efter en del rundringning til bestyrelsen købte vi huset for 8000 kr. derefter var det planlægningen med flytning og fundament til huset, flytning stod Palle`s kraner for og fundament blev udført som klubarbejde hvor 5 klubkammerater borede huller og støbte stolper i jorden på et par festlige og fornøjelige dage, huset blev sat på fundament, og borde og stole blev hentet fra det gamle klubhus, så nu er der rigtig hyggeligt, efterfølgende er der blevet lagt tag på (eternit)der mangler dog rygninger samt vindskeder og tagrender og i foråret skal det males en tur, det har fået grundingsolie. Vores gamle klubhus har vi ved samordningsmødet fået lov til at flytte op ved det nye hus så det kan virke som en slags værksted for fly og rc biler og til flytningen vil kommunen give et tilskud på 5000 kr.

Hardball klubben

I starten af året havde Hardball klubben anlagt en vold ned mod vores indflyvnings område, og dette ville have afkortet vores indflyvning med 30 til 50 meter, dette var jo en katastrofe, så Ove måtte af sted og snakke med formanden som viste sig at være en flink fyr, han lovede at flytte volden væk i løbet af året og det er sket lige efter sommerferien, så det må siges at det hjælper at tale om sagerne.

Flyvetider / støjmåling

Birgitte (miljø Vordingborg) og Malm samt Ove foretog i sensommeren en del støjmålinger fra pladsen hvor Birgitte blev sendt ud i skel mod naboer og målte støj, en af dagene blev der fløjet med 4 fly over 4 til 5 timer så det gav sved på panden, men det var positive målinger både for el og 2T og 4T motorer, dette har resulteret i at vi må flyve med fly op til 7kg uden for samordningen med de andre klubber, dog skal friweekender stadig overholdes (en weekend om mdr.)

RC BILBANE

Ove har luftet tanken om at lave en bilbane med Bo Pagh (kultur fritidskonsulent Vordingborg kommune) og det blev positivt modtaget, så der skal laves tegning og beskrivelse af hvad vi vil, dette og andre tiltag skal gerne give den tilgang i klubben som vi trænger til.

Gokart banen

Ove har snakket med formanden for Gokart banen og har fået den aftale at vi må låne deres wc når der er åbent inde hos dem, og det er jo rart at man kan gå derind med god samvittighed, ellers er der den grønne toiletbygning oppe på gården den er til offentlig benyttelse, vi har jo ellers selv potti potti men den skal jo tømmes så den skal jo helst kun bruges i nødsituationer.

Gokart banen har igen i år fået lov til at bruge et stykke af vores areal ved volden ind mod bueskytterne til parkering/campingvogne til deres stævner.
Venlig Hilsen


Bestyrelsen

Ove Johansen